Varstvo podatkov

Varnost, piškotki & splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja

Kontakt podjetja

Naziv: POLAVON, Polonca Klančnik, s.p.

Naslov: Ulica Moša Pijade 2, Črnomelj,

Kraj: 8340 Črnomelj

E-pošta: info@polabekeraj.si

Davčna številka: SI25176374

Matična številka: 6702660000

Registrirano pri AJPES, izpostava Novo mesto

Pravno obvestilo

Varovanje osebnih podatkov

DDV je obračunan v skladu s 1.odstavkom 25. člena ZDDV-1

Zasebnost

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta katere bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o podjetju POLAVON, Polonca Klančnik, s.p.,. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden podjetje POLAVON Polonca Klančnik, s.p…

Splošni pogoji uporabe

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine (splošne pogoje), saj vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo elektronsko trgovino.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom, opravljenim prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsakem naročilu, opravljenem na naši strani ali na strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Podjetje POLAVON, Polonca Klnačnik, s.p., si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist podjetja POLAVON, Polonca Klančnik, s.p.,., razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja ali v drugih dokumentih, sestavljenih s strani podjetja POLAVON, Polonca Klančnik, s.p.,, ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja samo v pisni obliki.

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., se s svojim poslovanjem v elektronskem trgovanju trudi, da so vse informacije, objavljene na straneh elektronske trgovine točne in ažurne, kljub temu pa si podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. in njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo sam dostop do trgovine občasno ni mogoč. Prav zato si podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu ob uporabi slovenskega prava.

DOSTOPNOST INFORMACIJ:

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s po prodajnimi storitvami in garancijami),

dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

način plačila in dostave,

časovno veljavnost ponudbe,

rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Postopek nakupa

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek ali storitev je v elektronski trgovini predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki, če je izdelke ali storitev specifične narave: Naziv izdelka, slika, krajši opis, daljši opis, dodatni atributi (časovno trajanje, barva, velikost…) in cena.

Če želeni izdelek ali storitev želite položiti v košarico preprosto pritisnete na gumb “Dodaj v košarico”.

Nakupovalna košarica

Nakupovalna košarica ima enako vlogo kot košarica v vaši najljubši trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke, ter vam kaže njihovo število.

Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku ter iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke ali storitve.

Izbranim izdelkom ali storitvam lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb “Posodobi nakupovalno košarico” se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa.

Izdelke v košarici lahko iz nje izbrišete s pritiskom na gumb “briši”

Postopek nakupa

Če ste prepričani, da želite izdelke ali storitve, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb “Oddaj naročilo“.

Prijava ali registracija: Sistem vas bo preusmeril na obrazec, kjer se prijavite v »Moj račun« oz. ga ustvarite. Za dostop do »Mojega računa« potrebujete elektronski naslov in geslo, ki si ju določite sami. Za registracijo potrebujete osnovne podatke.

Prejemnik: Po prijavi vas bo sistem preusmeril na stran, na kateri lahko izberete oz. vpišete naslov prejemnika.

Dostava: Po vpisu prejemnika bo sistem zahteval potrditev načina dostave.

Način plačila: V naslednjem koraku določite način plačila. Na voljo je plačilo blaga po predračunu na podlagi številke naročila.

Postopek nakupa se zaključi s klikom na gumb “Oddajte naročilo“. Po tem koraku vam sistem izpiše »Vaše naročilo je bilo prejeto.« s povezavo na ogled naročila.

Pogoji dostave in davki

Dostavo blaga naročenega ali kupljenega v elektronski trgovini, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavila dostavna služba POLAVON, Polonca Klančnik, s.p,

Kdaj bom prejel-a naročeno blago?

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po prejetem plačilu. Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu Štefanov trg 6, Semič. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame.

Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju.

V podjetju POLAVON, Polonca Klančnik, s.p se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Kakšni so stroški dostave blaga?

nakup po predračunu: (dostava Pošta Slovenije ali dostavne službe): Stroški dostave: 2.50 EUR , strošek dostave, ki ga plača kupec, se zaračuna ob nakupu.

nakup z gotovino: (osebni prevzem): Pri osebnem prevzemu potrebujete osebni dokument, pri tem vam ne zaračunamo stroškov dostave.

Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v zgoraj navedenih cenah.

Ali lahko pošljem izdelek tudi na drug naslov ali kot darilo?

Da. Izdelke lahko pošljete na katerikoli naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

V kolikor želite, da je prejemnik izbranih izdelkov ali storitev druga oseba kot naročnik oziroma plačnik naročila, potrdite tipko “Pošlji na drug naslov” in v obrazec vnesite zahtevane podatke za naslov prejemnika.

V primeru, da ste kupili izdelek kot darilo, tej pošiljki ne bomo priložili računa in prejemniku ne bo potrebno nič plačati, račun pa bomo poslali na naslov naročnika.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije.

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p, zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p, pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročila dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., sama ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere.

Obveznost prodajalca je, da izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, obveznost mora biti izvršena najkasneje v 30 dneh od dneva naročila, razen če se stranki ne dogovorita drugače, oziroma če je na spletni strani izrecno omenjeno, da bo kupljeno blago dobavljeno v roku določenega števila dni.

Reklamacije, odpovedi naročil in vračilo blaga

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov.

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Cene in plačilni pogoji

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog.

Cene v spletni trgovini veljajo samo ob naročilu in se lahko spreminjajo brez predhodne najave. Navedene cene v trgovini veljajo samo ob naročilu preko interneta.

(VELJA za tiste, ki imajo tudi fizično trgovino- zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v elektronski in fizični trgovini).

Plačilni pogoji

Plačilo v elektronski trgovini je mogoč le v enkratnem znesku.

Plačati je mogoče:

Z gotovino ob prevzemu v trgovini (ime podjetja,naslov,kraj)

Z nakazilom na TRR račun podjetja POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po elektronski pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun prodajalca.

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

Dostava

Izdelke naročene v spletni trgovini POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. bomo kupcu poslali v najkrajšem možnem času. Naročila oddana do 10.00 ure, bomo poslali isti delovni dan, sicer pa naslednji delovni dan. Če izdelka ni na zalogi, bo kupec moral počakati na dostavo.

S podjetjem Pošta Slovenija d.d. imamo sklenjeno pogodbo o dostavi pošiljk. Podjetje Pošta Slovenije d.d. običajno potrebuje dan ali dva za dostavo pošiljk. Čas dostave je med 8. in 13. uro in si lahko kot naslov dostave izberete tudi vaš službeni naslov. Ob nakupu se lahko odločite, da kupljene izdelke dostavimo tudi na drug naslov. Naslovnika pošiljke morate v tem primeru vnesti v spletni obrazec. Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga navedli za dostavo, vas bo kurir poklical in se boste dogovorili kje in kdaj lahko dvignete paket.

Strošek dostave:

Strošek dostave ni odvisen od velikosti in teže blaga in je enak za celotno Slovenijo.

Vrednost naročila

Strošek dostave

2,50 EUR

V strošku dostave je že zajet DDV.

O svojem naročilu boste seznanjeni po elektronski pošti. Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p., od svojih strank nikoli ne zahtevajo celotnih podatkov o številkah kreditnih kartic, uporabniških imenih in osebnih geslih ali drugih podatkov, s katerimi bi lahko nepooblaščena oseba na kakršenkoli način prišla na nezakonit način do vaših osebnih podatkov. Vsako pošto ali drugo sporočilo, v kateri bi oseba, ki se predstavlja za zaposlenega ali kakorkoli povezanega z podjetjem POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. ali prodajalca, od vas zahtevala karkoli, s čimer bi lahko prišla do zgoraj navedenih podatkov štejte za brezpredmetno, vsak tak poskus pa takoj javite na naslov info@polabekeraj.si.

Varstvo podatkov

Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Podjetje POLAVON, Polonca Klančnik, s.p. se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno.

VARNOST

Varstvo osebnih podatkov

Pri PolaBekeraj ( POLAVON, Polonca Klančnik s.p. ) spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti našega podjetja.

Uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam.


PIŠKOTKI

Kaj so piškotki

Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku (če jih spletno mesto le uporablja). Glavni cilj piškotkov je, da spletni strežnik prepozna računalnik. Piškotki niso nujni vendar lahko bistveno izboljšajo uporabniško izkušnjo. Na spletnem mestu uporabljamo piškotke izključno za analizo obiskanosti spletnega mesta. Upoštevajte, da se z uporabo spletnega mesta strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Vrste piškotkov

Piškotki so, recimo jim vrsta datoteke, ki jih med vašim obiskom spletnega mesta le-ta ustvari in vanje shrani podatke. Tako vam je ob naslednjem obisku zagotovljeno mnogo lažje in hitrejše brskanje po spletnem mestu. Ločimo dve vrsti piškotkov, in sicer:

  • Začasni piškotki, ki so ustvarjeni zgolj začasno in beležijo podatke med vašim brskanjem. Ko zaprete okno vašega brskalnika, se piškotki izbrišejo;
  • Trajni piškotki ostanejo na vašem računalniku ali drugi napravi in so aktivirani vsakokrat, ko obiščete spletno mesto.

Katere trajne piškotke uporablja naše spletno mesto

Na strani uporabljamo:

  1. Google Analyitcs piškotke (_utma, _utmb, _utmc, _utmz). Več o Google Analytics piškotkih si lahko preberete tukaj.
  2. Sejne piškotke (Piškotek se shrani v začasni pomnilnik in se ne ohrani, ko zaprete brskalnik se piškotek izbriše. Sejni piškotki ne zbirajo informacije od uporabnikov).

Onemogočenje piškotkov

V nastavitvah brskalnika lahko piškotke kadarkoli izklopite, vendar vam to odsvetujemo. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari

Shopping Cart